Privacyverklaring

Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten en producten van Tckl. Het gebruik van de website tckl.nl en Tckl apps wordt hier eveneens onder verstaan. Het kan zijn dat we op enig moment deze Privacy Policy aanpassen. Als we dat doen laten we je dat weten.


Door het aanmelden als Tckl Lid verkrijgt Tckl in ieder geval je telefoonnummer, emailadres, professie, werkgever of bedrijf, opgegeven Tckl voorkeuren en opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord voor het Tckl account. Daarnaast slaan we het IP adres van het device waarmee je inlogt op je Tckl account op, om het gebruik van je Tckl account te vergemakkelijken.


Door het gebruiken van de diensten en producten van Tckl ga je er mee akkoord dat we van jou en over jou ontvangen informatie gebruiken voor de doeleinden van Tckl zoals opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden en deze informatie delen met Partners en Organisatoren. Deze informatie kan worden verkregen van de Tckl Leden, Tckl Partners, Tckl Organisatoren, van de door jou aan Tckl opgegeven voorkeuren en informatie, maar kan ook afkomstig zijn van openbare social media accounts. Dit doen we alleen als deze informatie ons helpt je nog beter van dienst te zijn.


Op verzoek zullen we je vertellen welke informatie we over jou hebben opgeslagen. Ook kan je ons vragen de informatie aan te passen of te verwijderen. Als je je Tckl account beëindigt zullen we alle over jou verwerkte informatie binnen 30 dagen na beëindiging verwijderen. Alle informatie wordt veilig door Tckl opgeslagen en wordt niet aan anderen anders dan Partners en Organisatoren beschikbaar gesteld. De informatie wordt door Tckl niet buiten de EU opgeslagen of verwerkt. Tckl verwerkt alle informatie in overeenstemming met de Wbp en de AVG.